Asociace českých keramických měst

Asociace českých keramických měst AczCC byla založena dne 25. srpna 2016 v Kunštátě za účasti starostů tří zakládájících obcí, Kunštátu, Dubí a Levína.

Kunštát, coby iniciátor založení asociace, se stal předsedajícím městem. Důvodem k založení české asociace byla snaha o zviditelnění významných keramických center s mnohasetletou tradicí v domácím i evropském kontextu. Věříme, že spolupráce a výměna zkušeností s obcemi s podobnou historií přinese výsledky v podobě zvýšení povědomí o keramice a místech s její výrobou spjatých . Asociace sdružuje obce spojené s tradiční a současnou keramickou tvorbou. Jejím posláním je rozvoj územní a mezinárodní spolupráce v oblasti keramického umění a řemesla.

Podobné národní asociace existují již řadu let v Itálii, Francii, Španělsku a Rumunsku a jsou sdruženy v evropské asociaci AEuCC. V letošním roce se chystají přičlenit národní asociace České republiky, Německa, Portugalska a Polska. Přípravy založení probíhají také v Rakousku a Švýcarsku.