Členská města

Kunštát
Erb města Kunštát
Historie hrnčířství na kunštátsku První písemné doklady o kunštátském hrnčířství jsou ze 16. století. Stanovy hrnčířského cechu byly schváleny vrchností v roce 1620. Nejstarší cechovní džbán na území Čech a Moravy vznikl v Kunštátě roku 1657. Cechovní období trvalo do roku 1860, čili 240 let. Rok...
Levín - keramická dílna
Levín erb
Historie levínské keramiky Levín – městys nedaleko Úštěka byl od 15. století místem s bohatou hrnčířskou tradicí. Hrnčířské dílny vznikly kolem ložiska kvalitního jílu, které se nacházelo v místě dnešního náměstí s unikátním kostelem kruhového půdorysu. Levín je jediné místo u nás s nepřetržitou...
Dubí kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Erb Dubí
Město Dubí se rozkládá na úbočí Krušných hor na Teplicku v nadmořské výšce 350–450 m. Historie města sahá až do konce 15. století, ale největšího rozkvětu se Dubí dočkalo až ve století devatenáctém. Město v malebné krušnohorské krajině s výhledy na České středohoří se stalo nejen vyhledávaným...