Dobrý den, keramiko! Kunštát 17.-19. 5. 2024

Ve dnech 17. -19. května 2024 proběhne v Kunštátě sedmý ročník mezinárodních dní keramiky. Mezinárodní událost, která proběhne současně v téměř stovce evropských keramických center. Všechna města spojuje staletí trvající tradice keramického řemesla a stále pokračující snaha společně napříč Evropou zvýšit povědomí o tomto kulturním dědictví vázaném na přírodní podmínky, které v minulosti umožňovaly v těchto městech těžbu hrnčířské hlíny.

Keramický víkend  zahájí v pátek 17. 5. v 17 hodin vernisáž výstavy TERRA Kunštát v areálu Jeskyně Blanických rytířů v Rudce a další dva dny bude akce pokračovat od 10 do 17 hodin v areálu Panské zahrady v Kunštátě.

Letos bychom chtěli vytvořit plastiku stromu do vstupu na radnici. Téma "Kořeny v hlíně" symbolizuje hrnčířskou tradici místa, fenomén, který Kunštátu od nepaměti dává jeho jedinečnost a identitu.

Na akci samotné bude k vidění výroba výše zmíněného, výpal keramiky technikou raku a výpal v peci vytápěné dřevem. Pro návštěvníky bude připraven doprovodný program, nabízející možnost si vyzkoušet práci na kruhu či malbu na glazuru. 

 

Sloup z knih na nám. Krále Jiřího v Kunštátě