Dobrý den, keramiko! Kunštát 19.-21. 5. 2023

Ve dnech 19.-21. května 2023 proběhne v Kunštátě již šestý ročník mezinárodních dní keramiky. V mnoha evropských městech s keramickou tradicí bude prezentována keramická tvorba jako součást kulturního bohatství jednotlivých národů. Mezinárodní sympozium proběhne současně v téměř stovce keramických center Itálie, Španělska, Portugalska, Chorvatska,Turecka, Malty a České republiky. Všechna města spojuje staletí trvající tradice keramického řemesla a stále pokračující snaha společně napříč Evropou zvýšit povědomí o tomto kulturním dědictví vázaném na přírodní podmínky, které v minulosti umožňovaly v těchto městech těžbu hrnčířské hlíny.

Keramický víkend  zahájí v pátek 19. 5. v 17 hodin vernisáž výstavy TERRA Kunštát v areálu Jeskyně Blanických rytířů v Rudce a další dva dny bude akce pokračovat od 10 do 17 hodin v areálu Panské zahrady v Kunštátě.

V letošním roce bychom chtěli vytvořit vstupní portál pro Městskou knihovnu v Kunštátě. Keramické sympozium tedy ponese název „Poezie v hlíně“. Tímto bychom rádi připomněli básníky a spisovatele, kteří zde žili a tvořili a také ty, kteří Kunštát rádi a opakovaně navštěvovali a nacházeli ve zdejším kraji inspiraci pro svoji tvorbu.

Portál samotný by měl být realizován formou keramického obkladu. Součástí realizace bude i plastika – sloup z knih umístěný před budovou knihovny.

Na akci samotné bude tedy k vidění výroba výše zmíněného, výpal keramiky technikou raku a výpal v peci vytápěné dřevem. Pro návštěvníky bude připraven doprovodný program, nabízející možnost si vyzkoušet práci na kruhu či malbu na glazuru.