Keep In Touch 2018 International Porcelain Symposium Dubí 5. - 20. 9. 2018

KEEP IN TOUCH 2018 — INTERNATIONAL PORCELAIN SYMPOSIUM
PLEASE, LEAVE A MESSAGE….

Keep in Touch (K.I.T.) je mezinárodní porcelánové sympozium již tradičně organizované pro studenty z českých i zahraničních univerzit, designéry a umělce do 35 let. Pořadatelem je Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem. Programově navazuje na tradici Mezinárodních studentských porcelánových sympozií a workshopů organizovaných od roku 2010 v Experimentálním keramickém centru v Dubí u Teplic. V průběhu let si sympozia získala mezinárodní renomé, mají dlouhodobou podporu města Dubí a společnosti Český porcelán Dubí a. s. Záštitu nad akcí má Uměleckoprůmyslové museum v Praze a partnerem je Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.
Smyslem akce je vedle setkání laické a odborné veřejnosti, také snaha přispět k širšímu povědomí o oboru. Po vzoru “learn by doing” inspirovat mladší generaci, nabídnout jí prostor pro práci a probouzet zájem o řemeslo a materiál — porcelán.
 

TÉMA
Leitmotivem letošního ročníku je automatická odpověď hlasové schránky či záznamníku: „Please, leave a message...“ (prosím, zanechte vzkaz). Výzva, která očekává reakci. Co stojí za to říci? Jak zpracovává naše vědomí fakt, že nás v budoucnu někdo uslyší? Jak zhmotňujeme naše záměry? Co šíříme... ?
Odborná porota vybrala z přihlášených projektů ty nejzajímavější a to od 12 studentů z prestižních výtvarných vysokých škol z Japonska, Číny, Lotyšska, Německa a z České Republiky.

KEEP IN TOUCH 2018 / VYBRANÍ ÚČASTNÍCI
Ai Yi Lin (JAP)
Hiroki Iwase (JAP)
Xueying Yi (CHINA)
Chunan Liu (CHINA)
Fei Pan (CHINA)
Katrína Šatalova (LATVIA)
Marta Predele (LATVIA)
Carmen Dehning (DE)
David Síla (CZ)
Jana Skalová (CZ)
Sebastián Vlasák (CZ)
Kateřina Novotná, Daniela Nade (CZ)

 

Tři týdny trvající sympozium Keep In Touch vyvrcholí 20. 9. 2018 výstavou v Domě porcelánu s modrou krví.
Vernisáž 20. 9. 2018 / výstava 21. - 30. 10. 2018

 

PROGRAM MÁ TAKÉ EDUKAČNÍ ČÁST PRO VEŘEJNOST — WORKSHOP WEEKEND 2018
Od pátku 7. 9. do neděle 9. 9. 2018 se konají lektorské přednášky a ukázky řemesla a způsobu práce světových osobností z oblasti porcelánu a keramiky.

Srdečně Vás také zveme na oslavy 25. výročí založení ateliéru Design keramiky Fakulty umění a designu UJEP. K oslavám plánovaným současnou Fakultou umění a designu se ateliér Design keramiky připojuje setkáním absolventů a přátel ateliéru Design keramiky a uspořádáním výstavy 25 let ateliéru Design keramiky ve výstavních prostorách Domu porcelánu s modrou krví v Dubí. Vernisáž výstavy se koná v pátek 7. 9. 2018 v 17 hodin za přítomnosti osobností, jejichž zásluhou ateliér v Dubí vznikl nebo byl podporován  gen.ředitelem a.s. ČP Ing. Vladimírem Feixem, dr. h. c., tehdejším rektorem UJEP doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc. a starostou města Dubí Ing. Petrem Pípalem. Setkání a výstava se koná v rámci letošního ročníku sympozia Keep in Touch 2018, během workshop weekendu 7.9. - 9. 9. 2018.

Plakát k výstavě 25 let ateliéru Design keramiky FUD UJEPPozvánka na Workshop weekeng KIT 2018Plakát Keep In Touch 2018