Petr Hůza: Teď a tady 19. 6. - 14. 8. 2019

Teď a tady, tak se jmenuje nová výstava porcelánu designéra Petra Hůzy, kterou zahájíme ve středu 19. června v Domě porcelánu s modrou krví.

Petr Hůza (*1974) patří mezi současné výtvarné autory a designéry, jejichž renomé již přesáhlo hranice České republiky. Jeho tvorba se zaměřuje na zdánlivě banální věci a předměty běžné potřeby, které bez ztráty estetické a funkční kvality transformuje pomocí zdánlivě naivní ilustrace na nositele emoce či sdělení. Poetickou formou pomocí grafické zkratky dodává dějům a každodenním situacím dvojznačnost a naráží na základní schopnosti komunikace a dorozumění. Petr Hůza je také autor úzce spjatý z městem Dubí. Vystudoval obor Design keramiky v ateliéru doc. Pavla Jarkovského na FUD UJEP v Ústí nad Labem, který má dodnes své zázemí v Dubí na odloučeném pracovišti v Tovární ulici.  Ještě během studií a i po jejich ukončení se do Dubí vracel jako účastník malířských i hrnkových Mezinárodních porcelánových sympozií Českého porcelánu, a.s. S některými z jeho prací vzešlých ze sympozií, se naši návštěvníci již setkali v Domě porcelánu s modrou krví, kde tvoří součást stálé expozice. Petr Hůza absolvoval řadu zahraničních stáží a od roku 2008 zastává pozici vedoucího oboru Grafická tvorba – multimédia na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby PF Univerzity Hradec Králové.

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy ve středu 19. června od 17 hodin, úvodní slovo pronese doc. Pavel Jarkovský a k poslechu zahraje na harmoniku, violoncello a kytaru uskupení Igor Barboi Trio. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Petr Hůza