Výstava Moniky Martykánové v Domě porcelánu s modrou krví

Město Dubí Vás srdečně zve do Domu porcelánu s modrou krví na vernisáž výstavy designérky Moniky Martykánové, která se uskuteční ve středu 20. 9. 2023 od 17 hodin.

Monika Martykánová je absolventkou Ateliéru keramiky a porcelánu na pražské UMPRUM. Jejím oborem je porcelán, který ji oslovil, protože představuje spojení tradičního řemesla a umění, designu. Porcelánový materiál ji fascinuje také svou křehkostí, v níž tkví jeho hlavní podstata i úskalí. Monika Martykánová se ho ale nebojí, a jak zde ukazuje, její odvaha se odráží ve schopnosti vytvořit neotřelá a originální díla.

Výstava představí jak její poslední díla, která byla věnována porcelánové plastice, tak i dřívější práce, které byly zaměřeny na experimenty s porcelánovým materiálem a prozkoumávání jeho limitů. Mimo tradiční technologický postup práce s porcelánem, tj. lití do sádrových forem, které je základem pro tvorbu jejích plastik, využívá autorka také netradiční postupy. Tím je napodobení dnes velmi populárního strojového 3D tisku, jehož ruční variantu zde reprezentuje projekt 3DIY a jehož inspirací byla paličkovaná krajka. Dále je to lití vrstev porcelánové hmoty na sebe k dosažení různé míry průsvitnosti v díle Lilialis. Autorka tedy ráda kombinuje tradiční formy s novými, středobodem je ale vždy porcelán, který představuje v překvapivých polohách. Všechna díla přitom vznikají s respektem k řemeslu a tradici.

Mezi její nejprestižnější ocenění patří cena Czech Grand Design v kategorii Objev roku. Diváci její díla mohli zahlédnout několikrát na festivalu Designblok, v nedávné době byla představena také na výstavě Terra Alba v Moravské galerii a úspěchu se těší i v zahraniční, naposledy to byla exhibice Made by fire v Miláně konaná v rámci největšího světového festivalu designu. Její práce jsou součástí sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Muzea města Prahy.

Výstava v Dubí potrvá do 10. listopadu 2023. Těšíme se na Vás.