Kunštát

Erb města Kunštát

Historie hrnčířství na kunštátsku

První písemné doklady o kunštátském hrnčířství jsou ze 16. století. Stanovy hrnčířského cechu byly schváleny vrchností v roce 1620. Nejstarší cechovní džbán na území Čech a Moravy vznikl v Kunštátě roku 1657. Cechovní období trvalo do roku 1860, čili 240 let.

Rok 1859 přináší živnostenský řád a nový způsob hrnčířské výroby. Místo „měkkoty“ se začíná s výrobou tvrdé hrnčiny, kameniny. První dílnu na kameninové zboží zřídil v Kunštátě roku 1868 Antonín Kubert. Výroba se rozvíjí a přivádí do Kunštátu i hrnčíře z Čech. Hrnčířští mistři založili roku 1890 spolek Kruh, jehož účel byl spíše společenský. Dělnictvo zakládá spolek Pokrok zaměřený socialisticky. Nové kameninové výrobky způsobují na Kunštátsku nebývalý rozkvět hrnčířské výroby, hrnčířství v té době bylo jedním z nejlépe placených povolání. Vyrábělo se v sedmnácti kunštátských dílnách, nové vznikaly i v nejbližším okolí – v Újezdě, ve Zbraslavci a v Drnovicích.

Kunštát centrum hrnčířských výrobků na Moravě

Vznik Československé republiky v roce 1918 způsobil ztrátu dřívějších trhů v Rakousku, Uhrách a Haliči a bylo třeba výrobu přeorientovat. Stalo se tak v nejstarší kunštátské dílně Františka Brablece (rok založení 1882), jehož synové Petr a Karel začali vyrábět užitkovou, dekorativní i figurální keramiku, která za výtvarného vedení sochaře Huberta Kovaříka dosáhla pozoruhodné úrovně a z velké části byla exportována do zámoří. Některé dílny se začaly zaměřovat na výrobu hospodářské kameniny. Krize však nastala a 1. října 1932 bylo v Kunštátě založeno Výrobní družstvo dělnictva hrnčířského. Družstvu se dařilo a v roce 1938 obdrželo za výstavu v Bratislavě zlatou medaili. Kunštát se stává významným producentem hrnčířských výrobků na Moravě. Začíná se razit pojem kunštátské keramiky.

Ze všech soukromých hrnčíren, kterých bylo v Kunštátě a okolí více než dvacet, postupem doby pracovaly jen tři dílny:

Výrobní družstvo dělnictva hrnčířského se v roce 1955 sloučilo s brněnským výrobním závodem Hlubna a výroba zde se postupně zaměřila na tzv. technickou keramiku.

Druhá hrnčírna, bratrů Brableců, vstoupila roku 1954 do svazku hutí, dílen a ateliérů Ústředí uměleckých řemesel. V letech 1965-1986 dílnu vedl zasloužilý umělec akademický sochař a keramik Jiří Kemr. Pod jeho vedením došlo ke změně technologie a výtvarného názoru. To vedlo k zisku řady uznání v mezinárodních soutěžích. Např. r. 1967 stříbrná medaile v Istanbulu, r. 1968 stříbrné a zlaté medaile v Perugii, r. 1969 zlaté medaile ve Faenze aj. Jiří Kemr se zasloužil o rekonstrukci dílny (výměna kasselské pece za elektrické) a o rozšíření provozů jako místa kulturního a společenského významu na Moravě. Konala se zde keramická sympozia, dílna spolupracovala s Uměleckoprůmyslovou školou v Praze (s prof. Šerákem), až do roku 1988 s mnoha významnými keramiky a výtvarníky (Hana Exnerová, Luboš Sedlák, Anna Klimešová, Děvana Mírová, Tomáš Proll, Aleš Werner, Miroslav Oliva, Milan Chlíbec, Hana Prošková). Od roku 1989 tuto dílnu vedl jako mistr a následně majitel Luboš Sedlák. Pod názvem Moravia art s.r.o., (od roku 1994 název Keramika Sedlák-MART) byla v Kunštátě největší dílnou a jako jediná mohla užívat obchodní označení Kunštátská keramika. Tato dílna založená v roce 1882 ukončila svoji činnost v roce 2010.

Třetí dílnou v Kunštátě byla tzv. Adamcova hrnčírna, které od 60. let pracovala pod správou Komunálních služeb Letovice. V roce 1967 sem přemístili svůj ateliér mladí absolventi uměleckoprůmyslových a keramických škol Zdeněk Lindovský, František Maxera, Jan Vichta, Markéta Walterová (Málková). V roce 1991 se vedoucím a majitelem dílny s názvem Keramika Kunštát stává Stanislav Halas. Tato dílna ukončila svoji činnost v roce 2005. Zlomový rok pro výrobu keramiky na Kunštátsku byl rok 1989, kdy došlo k uvolnění soukromého podnikání. Vzniká asi dvacítka nových dílen. V současnosti jich zde pracuje asi polovina.

Hrnčířský jarmark

V roce 1993 se město Kunštát stalo pořadatelem I. Hrnčířského jarmarku. Byl jednodenní a představilo se zde kolem 20 prodejců keramiky a jiného řemeslného zboží z nejbližšího okolí. O rok později se jarmark zahajoval již v pátek s účastí 45 prodejců a od roku 1995 Kunštát žije jarmarkem od pátku do neděle. Vymezil se i charakter jarmarku, a to pouze na keramické výrobky. Vítáme každým rokem výrobce keramiky z celé ČR i zahraničí a jejich zboží si prohlédne na 15.000 návštěvníků. Jarmark se koná vždy třetí víkend v měsíci září.

Kontakt

Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát

http://www.kunstat-mesto.cz/

Hnrčíř Zdenka Lindovského